Vilka skolor är bra på att få tillbaks elever med skolfrånvaro?

Jag vill veta vilka skolor i landet som är riktigt duktiga på att jobba med att få tillbaka hemmasittare till skolan.

Svar:

Vi har inga förteckningar över skolor som arbetar med detta. Vi vet att några kommuner fått utvecklingsmedel från oss för att utveckla verksamheten kring elever som inte går till skolan. Det är Latinskolan i Malmö, Bjuvs kommun och Svedala kommun. 

Det framgår inte av din fråga om du undrar över skolfrånvaro hos elever med neuropsykiatriska svårigheter. Vår erfarenhet är att det ofta kan vara så, men inte alltid. Det finns skolor som erbjuder särskild undervisning för elever som har lång och olovlig frånvaro i kombination med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Så vitt vi vet har ingen utvärderat de här skolornas arbete. Det gör att vi inte kan säga vilka skolor som är bäst. Ni skulle kunna besöka skolorna för att själva bilda er en uppfattning. Skolverket skriver en del om detta på sin webbplats.
Om fristående skolor för elever i behov av särskilt stöd på Skolverkets webbplats


Flexibla åtgärdsprogram
Arbetsgången i mötet med elever i lång och oroande frånvaro behöver vara både bestämd och flexibel. Vi rekommenderar att skolan tar fram en handlingsplan som beskriver vilka insatser och vem som ansvarar. Eftersom frånvaron kan bero på olika saker behöver skolan ta fram alternativa åtgärdsprogram. Ibland fungerar ingen av åtgärderna, och då måste personalen ha utrymme för att agera flexibelt.  

På vår webbplats har vi samlat information om pedagogik och förhållningssätt för elever med neuropsykiatriska svårigheter. Det är metoder som bör användas oavsett vilken skola eleven går på.
Om pedagogik och förhållningssätt på vår webbplats

Två projekt i Göteborg

Göteborgs stad har tagit fram en sammanfattning av sitt arbete för en ökad skolnärvaro.
 
Kommunerna som ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund har även startat ett projekt som heter GR Drop Outs. Syftet med projektet är att motverka en negativ trend, där allt fler elever inte går till skolan.
På lång sikt ska det förebygga ungdomars utanförskap i samhället. Det ska skapa unika förutsättningar för kompetensutveckling och samverkan mellan olika aktörer som på olika sätt arbetar nära unga elever i åldrarna 13-20 år. Det är ett tvåårigt projekt som ägde rum 2011-2013, drevs av GR Utbildning via Pedagogiskt Centrum, samt finansierades av Europeiska socialfonden. Även det kan vara intressant att ta del av.
Arbete för en ökad skolnärvaro i Göteborgs stad 

GR.DROPOUTS på Pedagogiskt centrums webbplats (PDF-dokument)
 
Övrig läsning och informationLitteratur:
Gren Landell, M. (2018). Främja närvaro: att förebygga frånvaro i skolan. Natur Kultur Akademisk.
von Zaipel, E & Alm, K. (2015). Inte bara Anna: asperger och stress. Bokförlaget Langenskiöld.

 
Publicerat torsdag 27 oktober 2016 Granskat måndag 6 augusti 2018