Vilka skolformer finns för en asylsökande elev med hörselnedsättning?

Vilka skolformer finns för en asylsökande elev med hörselnedsättning?

Svar:

Asylsökande barn har ingen skolplikt men har rätt att gå i skolan från det år de fyller sex. De har även rätt till förskola på samma sätt som alla barn i Sverige.

Specialskolan
Specialskolor finns på fem orter i landet. De bedriver undervisning på svenska och svenskt teckenspråk. Den tioåriga specialskolan vänder sig till elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Du kan läsa om dem och antagningsförfarandet på vår webbplats.

Utveckla arbetet i grundskolan
SPSM har ett stödmaterial "Särskilt stöd till nyanlända elever" där du kan läsa mer om nyanlända elever med hörselnedsättning. 

Publicerat torsdag 21 april 2022