Vilka skolformer finns för en asylsökande elev med hörselnedsättning?

Vilka skolformer finns för en asylsökande elev med hörselnedsättning?

Svar:

Asylsökande barn har ingen skolplikt men har rätt att gå i skolan från det år de fyller sex. De har även rätt till förskola på samma sätt som alla barn i Sverige.

Specialskolan
Specialskolor finns på fem orter i landet. De bedriver undervisning på svenska och teckenspråk. Specialskolan som är tioårig vänder sig till elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Du kan läsa om dem och antagningsförfarandet på vår webbplats.
Om specialskola på vår webbplats

Utveckla arbetet i grundskolan
Vi har ett stödmaterial "Särskilt stöd för nyanlända elever" som handlar om mötet mellan skolpersonal och flerspråkiga barn eller elever med funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare.
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat torsdag 22 februari 2018