Vilka screeningtester används för att mäta läsförståelse på gymnasiet?

Vilka screeningtester används på gymnasiet för att mäta förmågan att läsa och ta till sig det man läser? Vi har just anställt en lärare som skall arbeta med dessa tester.

Svar:

På våra sidor om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi finns information. I xcl-dokumentet med rubriken "Översikt utredningsmaterial" finns ett stort antal diagnosmaterial uppräknade med sökkriterier.
Vill man göra individuella bedömningar så kan man använda sig av stödmaterialet som en mall för utredning på individ- grupp- och skolnivå. Vi rekommenderar att er lärare sätter sig in i detta.
I studiepaket Vuxen finns även delar som kan användas på gymnasiet. Publikationerna kan beställas kostnadsfritt från vår webbshop.


Publicerat måndag 21 augusti 2017