Vilka screeninginstrument finns för att kartlägga svenska elevers språkliga förmåga?

Vilka typer av screeningsinstrument finns för specialpedagoger att kartlägga svenska elever språkliga förmåga? Min fråga gäller svenska elever som eventuellt kan ha en oupptäckt språkstörning och kan bli aktuella för remiss till logoped.

Svar:

Vi känner inte till att det finns något screeningtest som används för att testa elevers språkliga förmåga rent generellt för språkstörning. Däremot finns det ett flertal individuella test med delvis olika inriktning att tillgå. För några av dessa krävs att man går kurs eller har specifik utbildning för att vara behörig att använda testen (se information på respektive webbplats).

Kartläggningsmaterial
”Vad sa du fröken” är ett test som brukar användas för att bedöma elevers tal- och språk och hitta elevens individuella utvecklingsnivå.  Det används ofta i förskoleklass för att kartlägga alla barn.
Vad sa du fröken i vår webbshop

Eva-Kristina Salameh har paketet Grammatisk undersökning av svenska som andra språk, GrUS. Paketet är ett bedömningsmaterial som gör det möjligt att följa den grammatiska andraspråksutvecklingen hos förskolebarn och skolbarn.
GrUS - manual på Nypons webbplats

Nya SIT är ett språkligt impressivt test som testar förmågan att förstå svenska språket. Det startar från 3 år och kan användas även under lågstadietiden.
Nya SIT på Studentlitteraturs webbplats

Många individuella kartläggningsmaterial finns som Bedömning av språk, B.A.S. från OrdAF förlag från förskoleklass till åk 1.
Observation av språk, OAS från OrdAF. Från 5,5 år till förskoleklass

Bedömning av fonologi, B.A.F. kartlägger barns uttal eller fonologi som riktar sig till alla barn oavsett ålder.
Observation och kartläggning på OrdAfs webbplats

För elever från förskolan och upp till 12 års ålder finns Illinois Test of Psycholinguistic Abilities, ITPA  ett diagnostiskt test som kartlägger barnets starka och svaga sidor så att inlärningen kan gå via de starka sidorna samtidigt som de svaga sidorna tränas upp.
ITPA på Hogrefes webbplats

Det finns ett test för bedömning av receptiva grammatiska färdigheter Test for Reception of grammer - Second Edition, TROG-2  Språk och motorik för elever mellan 4-16 år.
TROG-2 på Pearsons webbplats

På OrdAf finns även Språkbarometern  - årskurs 6. Med den kan man kartlägga och bedöma elevers språk. Språkbarometern prövar elevens språkliga förmåga inom olika områden.
Språkbarometern på OrdAfs webbplats

Läs mer
Du kan läsa om kartläggning av tal och språk vid flerspråkighet på vår webbplats.
Kartläggning av tal och språk vid flerspråkighet på vår webbplats
    

  

 

Publicerat tisdag 15 oktober 2019