Vilka regler gäller när elev är i behov av egen dator i undervisningen?

Vilka regler gäller när elev är i behov av egen dator i undervisningen?

Svar:

Enligt skollagen 10 kap. 10 § (2010:800) ska eleverna ha tillgång till de lärverktyg som  behövs för att nå målen för utbildningen. Detta är skolhuvudmannens ansvar. Elever där en funktionsnedsättning utgör ett hinder kan ha behov av dator som ett personligt hjälpmedel. Regler för hjälpmedel beslutas av varje region eller kommun. Möjligheten att få ett specifikt hjälpmedel kan därför variera. Gränsdragning mellan skolans och hälso- och sjukvårdens ansvar kan också se olika ut beroende på vilka överenskom­melser som finns. Frågan behöver ställas till både kommun och aktuell region för att få korrekta uppgifter om vad som gäller.
Publicerat tisdag 15 september 2020