Vilka metoder kan man använda för att stärka läs- och skrivförmågan i gymnasiet?

Vilka metoder kan man använda för att stärka läs- och skrivförmågan i gymnasiet?

Svar:

När det gäller elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi är kompensation och val av kompensation en viktig del för kunskapsinhämtningen. Det är svårt att föreslå olika evidensbaserade metoder för träning eftersom det även handlar om personliga förutsättningar. De flesta metoder går med fördel att anpassa till en äldre målgrupp. Det viktiga är att kartlägga elevens svårigheter för att kunna sätta in rätt sorts träning.

Mer om dyslexi läs- och skrivsvårigheter hos gymnasieelever kan man läsa i olika skrifter utgivna av oss samt Myndigheten för delaktighet. Den första anger att innehållet handlar om vuxna, men allt som står i den kan tillämpas även på gymnasiet.
Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Anpassningar för oss med dyslexi på Dyslexiförbundets webbplats
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat tisdag 17 oktober 2017