Vilka metoder kan man använda för att stärka läs- och skrivförmågan i gymnasiet?

Vilka metoder kan man använda för att stärka läs- och skrivförmågan i gymnasiet?

Svar:

När det gäller elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi är kompensation och val av kompensation en viktig del för kunskapsinhämtningen. Samtidigt är det viktigt att på olika sätt fortsätta att träna färdigheterna i läsning och skrivning även i gymnasiet.

Det är svårt att föreslå olika evidensbaserade metoder eftersom det även handlar om personliga förutsättningar. De flesta metoder går med fördel att anpassa till en äldre målgrupp.

Mer om dyslexi läs- och skrivsvårigheter hos gymnasieelever kan man läsa i olika skrifter utgivna av oss samt Myndigheten för delaktighet. Den första anger att innehållet handlar om vuxna, men allt som står i den kan tillämpas även på gymnasiet.

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Anpassningar för oss med dyslexi på Dyslexiförbundets webbplats
Publicerat torsdag 12 maj 2016