Vilken kursplan gäller för elever med hörselnedsättning i kommunal skola?

Vilken kursplan gäller för elever med hörselnedsättning i kommunal skola?

Svar:

För elever som är  inskrivna i den kommunala skolan gäller grundskolans kursplaner, läs mer i skollagen kapitel 7, 2-4§ .
För elever inskrivna i specialskolan gäller det som står i kapitel 7, 6§ i skollagen. 

 

Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 26 oktober 2016