Vilka hjälpmedel och vilket datorstöd finns för en elev som har problem med synskärpan?

Vi har en elev som har bekymmer med att fokusera blicken och få skärpa pga en defekt på gula fläcken. Vilka hjälpmedel finns som kan underlätta för honom? Han behöver en dator! Vad ska vi tänka på när vi beställer en sådan?

Svar:

Elevens synförmåga är avgörande när det gäller att hitta alternativa verktyg, hjälpmedel och arbetssätt.
Landstingets syncentral
En första fundering gäller därför om er elev har så stora synsvårigheter att han har rättighet till stöd från landstingets syncentral. Föräldrarna är de som kan svara på om man har den här kontakten. Den får man genom remiss från ögonläkare. Är eleven inskriven på syncentralen kan ni, med vårdnadshavares godkännande, kontakta dem för att få råd kring vilka hjälpmedel som fungerar. På syncentralen har man kännedom om elevens synförmåga och kan göra individuell utprovning. Där kan man också få råd om lämpliga hjälpmedel både till hemmet och till skolan. Det går att låna dem för att prova.
Möjliga inställningar i datorn
Om er elev inte har rätt till stöd från syncentralen, finns möjligheter att ni själva kan göra inställningar i datorns egna hjälpmedelsfunktioner. Ni kan exempelvis förstora texten på datorskärmen. Gör då utprovningen tillsammans med eleven för att få fram vad som fungerar bäst för just er elev. På vår webbplats hittar du  information om hur du gör olika anpassningar och inställningar i datorn, beroende på vilket operativsystem ni använder.

Lyssna på läromedel
Eleven kan också avlasta ögonen genom att lyssna på lärobokens texter. Genom tjänsten Hitta läromedel på vår webbplats, kan du se vilka läromedel som går att beställa som e-bok, till exempel i Daisyformat. Många skolor och kommuner har också avtal med Inläsningstjänst och får därmed tillgång till de flesta läromedel som används idag. Genom bibliotekstjänsten Legimus kan eleven låna skönlitteratur kostnadsfritt för nedladdning i datorn, telefon eller läsplatta. Tjänsten finns hos Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).


Specialpedagogisk rådgivning
Har ni ytterligare frågor kring hur ni kan anpassa lärmiljön har ni möjlighet att lämna in en förfrågan om specialpedagogisk rådgivning och då få mer specifikt stöd kring just er elevs situation.
Publicerat torsdag 8 december 2016 Granskat onsdag 7 mars 2018
Tillbaka till toppen