Vilka hjälpmedel finns för elever som behöver få visuell förstärkning av text?

Vilka hjälpmedel finns för elever som behöver få visuell förstärkning av text?

Svar:

Den som har en läsnedsättning kan låna talböcker på sitt bibliotek eller direkt till sin dator, om man har ett konto.
Med appen Legimus kan man ladda ner och läsa talböcker i pekplatta eller smart telefon. Appen är gratis och finns för Android och iOS. För att låna talböcker via Legimus behöver man ett konto. Inloggningsuppgifter får man på biblioteket.

Många talböcker består av enbart ljud men en del har också text. När man lyssnar kan den fysiska bokens text utgöra ett visuellt stöd.
SymWriter är ett PC-program som symbolsätter ord i en text. Olika bildbaser kan kopplas till programmet. Texten kan läsas upp med den inbyggda talsyntesprogramvaran.

Generellt kan ett läsprogram med talsyntes läsa all text i dator, pekplatta eller smart telefon. Läs mer om det på vår webbplats.
Publicerat torsdag 12 maj 2016