Vilka hjälpmedel finns för elev som har svår barnreumatism?

Vilka hjälpmedel finns för elev som har svår barnreumatism?

Svar:

Både för dator och pekplatta finns alternativa styrsätt. Tangentbord med raster eller skärmtangentbord, alternativ mus och anpassning av lämplig programvara skulle kunna vara till gagn för eleven. Vi rekommenderar att skolan kontaktar lokal habilitering för förslag och kanske för en utprovning av styrsätt. För ytterligare åtgärder föreslår vi en förfrågan om direkt stöd från rådgivare hos oss.

Förfrågan om specialpedagogiskt stöd
Publicerat tisdag 15 september 2020