Vilka föräldrar kan komma ifråga för teckenutbildning?

Vilka föräldrar kan komma ifråga för teckenutbildning?

Svar:

TUFF (Teckenspråksutbildning för föräldrar) är till för föräldrar med barn som är i behov av teckenspråk för sin kommunikation. Målet med TUFF är att föräldrarna ska kunna kommunicera med sitt barn på ett funktionellt sätt i vardagliga situationer.

Utbildningsanordnare kan söka bidrag
Utbildningsanordnare som kan erbjuda TUFF kan söka statsbidrag hos Specialpedagogiska skolmyndigheten. Mer om bestämmelser för och tillämpning av TUFF framgår av Förordning om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar SFS 1997:1158. 

Du läsa mer om hur du ansöker och vem du kan kontakta för mer information via länken nedan. 
  
Publicerat fredag 20 maj 2016 Granskat torsdag 26 oktober 2017