Vilka anpassningar kan jag göra?

Jag har en elev med en funktionsnedsättning på gymnasiet. Hen har svårt att se komplexa sammanhang. Hen har stora svårigheter att förstå och reflektera över egna och andras tänkande samt känslor och handlingar.

Svar:

Ofta har eleven själv förslag på vad som kan vara hjälpsamt i lärandet. Eleven kan behöva stöd för att sålla och sortera i ett stort informationsmaterial. Det kan vara en mycket ansträngande process och eleven behöver kognitivt stöd som kan användas både i inlärnings- och bedömningssituationer.

Tydliggör viktiga begrepp
En väg kan vara att du plockar ut betydelsefulla begrepp från en text eller en muntlig genomgång och skriver begreppen på kort som eleven själv kan flytta. En uppgift kan vara att eleven ska lägga begreppskorten så de bildar ett logiskt sammanhang utifrån din frågeställning. Eleven pekar på korten och förklarar muntligt eller skriftligt hur de hänger ihop. I en bedömningssituation kan eleven göra det med olika kvaliteter och då nå olika betygsnivåer. 
 

Detta blir en enklare inlärningsväg eftersom eleven inte behöver plocka fram begreppen ur minnet varje gång hen behöver referera till dem vilket kan ta mycket energi. Eleven kan istället använda sin energi för att utveckla sin reflektionsförmåga. Det är viktigt du ger många tillfällen att öva på detta. Du kan läsa mer om den metoden i en publikation som ges ut av Habilitering och hälsa.
Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium på Hälsa och habiliterings webbplats
Använd mallar som stöd för resonemang
Andra sätt att anpassa är att använda mallar som på ett konkret sätt visar hur eleven kan resonera kring orsaker och konsekvenser och som kan utveckla elevens analysförmåga. Det är en modell som passar i alla ämnen.

När det gäller att reflektera över sina egna och andras tänkande så kan det underlätta om eleven får konkreta frågor av typen:
  • Vilka handlar det om? 
  • Vad handlar det om?
  • Vad tänker och tycker X? Varför?
  • Vad tänker och tycker Z? Varför?

De här frågorna kan skrivas in i en mall där det också finns plats för elevens svar. Det är en strategi för att ge stöd för att se en aspekt utifrån olika perspektiv.  

Att analysera likheter och skillnader
Med hjälp av venndiagram
kan eleven utveckla sin förmåga att analysera likheter och skillnader utifrån olika ämnesområden.
venndiagram på Microsofts webbplats
Läs mer
Göran Svanelids bok De fem förmågorna i teori och praktik - Boken om The Big 5
kanske kan
en inspirationskälla.


Publicerat torsdag 26 oktober 2017