Vilka digitala verktyg ska vi erbjuda?

Vilka digitala verktyg kan vi erbjuda för våra elever? Kan detta leda till osjälvständighet och svårare att bedöma?

Svar:

Det är viktigt med en tydlig introduktion om och hur digitala verktyg kan användas, syftet med dem, elevens delaktighet och valbara alternativ. 
Att använda digitala verktyg innebär att stödja eleven med olika strategier och anpassa undervisningen till när de behövs och inte. 
Digitala verktyg ska minimera hindren utan att minimera utmaningarna.

Publicerat söndag 5 april 2020