Vi vill arbeta med bättre förståelse av funktionsnedsättningar på vårt gymnasium.

Under en enkät kom det fram att några av eleverna känt att de blivit kränkta på grund av sin funktionsnedsättning. Nu önskar vi mer förståelse för vad funktionsnedsättningar kan innebära och hur vi ska arbeta så att ingen känner sig kränkt.

Svar:

Det är lätt att ställa överkrav på elever som har osynliga funktionsnedsättningar och det kan i värsta fall leda till att de känner sig kränkta. Det finns flera sätt att utöka sin kunskap om vad olika funktionsnedsättningar kan få för konsekvenser.
Ett sätt kan vara att ta del av vårt informationsmaterial. Vi föreslår att du tittar på studiepaketet Vuxen i första hand. I många delar har det tillämpning även på gymnasiet. I den övergripande skriften finns checklistor för tillgänglighet, som är lätta att använda på varje utbildning.

Vi har också information om, och ett värderingsverktyg för tillgänglighet.
För att få kontakt med en rådgivare vid närmsta kontor kan du fylla i vårt Förfrågansformulär.


Publicerat måndag 12 september 2016 Granskat onsdag 22 februari 2017