Vi vill arbeta med bättre förståelse av funktionsnedsättningar på vårt gymnasium.

Under en enkät kom det fram att några av eleverna känt att de blivit kränkta på grund av sin funktionsnedsättning. Nu önskar vi mer förståelse för vad funktionsnedsättningar kan innebära och hur vi ska arbeta så att ingen känner sig kränkt.

Svar:

Det finns flera sätt att utöka sina kunskaper om vad olika funktionsnedsättningar kan få för konsekvenser för den enskilda elever och vi har material som kan fungera som ett stöd för att jobba med ökad förståelse.  

Vi föreslår att du tittar på studiepaketet Vuxen i första hand. I många delar har det tillämpning även på gymnasiet. I den övergripande skriften finns checklistor för tillgänglighet, som är lätta att använda på varje utbildning.

DATE lärmaterial för gymnasieskolan ger  pedagoger och elever möjlighet att arbeta för en socialt, pedagogiskt och fysiskt mer tillgänglig miljö, både i skolan och i samhället. Med hjälp av DATE lärmaterial får ni ett praktiskt undersökande och utmanande material att använda i gymnasieskolans ämnesundervisning och likabehandlingsarbete – med fokus på området funktionalitet. Eleverna får bland annat verktyg för att själva agera mer medvetet gentemot sina medmänniskor i både skola och samhälle.

På Riksförbundet Attention hemsida finns många filmer och texter, underlag som kan vara ett stöd i samtal om ökad förståelse för funktionsnedsättningar. 

Vi har också information om, och ett Värderingsverktyg för tillgänglighet.
För att få kontakt med en rådgivare vid närmsta kontor kan du fylla i vårt Förfrågansformulär.

Publicerat fredag 12 november 2021