Vi söker material för att arbeta med spegelvändningar.

Vi har en elev i femman som spegelvänder bokstäver. Vad finns det för material och metoder för att arbeta med detta?

Svar:

Spegelvändningar  är vanligt bland elever under de första skolåren eftersom hjärnan inte är färdigutvecklad för att skilja på "rättvända" och "spegelvända" saker.
Det är inte vanligt att en elev i årskurs fem spegelvänder bokstäver. En anledning till att ett barn fortsätter spegelvända är att barnet har svag visuell perception. En svag visuell perception kan ge symtom som att spegelvända bokstäver eller siffror.

Är eleven vänsterhänt eller dubbelhänt? I bland kan elever som är vänsterhänta och vill skriva med vänster hand men ändå skriver med höger, skriva spegelvänt eller upp och ner.

Vi förmodar att eleven har fått synen kontrollerad  för att säkerställa att allt funderar att det inte finns svårigheter med den visuella perceptionen.
Det finns ett beömningsverktyg för att bestämma visuella-perceptuella styrkor och svagheter som heter Test of Perceptual Skills, TVPS-4.
Testet finns att köpa på Lära Förlag och det krävs en utbildning för att använda det.
TVPS-4 på Lära Förlags webbplats

Ågrenska stiftelsen, som har verksamheter utifrån målgruppers behov och som även ger kompetensutveckling, har kurser i TVPS-4.
Ågrenska stiftelsens webbplats
Askunge förlag har material som tränar bokstäver blans annat ett som heter BAS.
Askunge förlags webbplats

Skrivguiden - Bokstäver & Ord är en app där barn lär sig skriva bokstäver. Den är helt anpassningsbar för att passa respektive barn behov och kontrollerar framsteg som görs genom ett system.Publicerat torsdag 5 april 2018