Vi söker material för att arbeta med spegelvändningar.

Vi har en elev i femman som spegelvänder bokstäver. Vad finns det för material och metoder för att arbeta med detta?

Svar:

Spegelvändningar är vanligt bland elever under de första skolåren eftersom hjärnan inte är färdigutvecklad för att skilja på "rättvända" och "spegelvända" saker.
Det är inte vanligt att en elev i årskurs fem spegelvänder bokstäver. En anledning till att ett barn fortsätter spegelvända är att barnet har svag visuell perception. En svag visuell perception kan ge symtom som att spegelvända bokstäver eller siffror.

Kartlägg hur det fungerar i olika situationer
Är eleven vänsterhänt eller dubbelhänt? I bland kan elever som är vänsterhänta och vill skriva med vänster hand men ändå skriver med höger, skriva spegelvänt eller upp och ner.

Börja med att göra en kartläggning över hur det fungerar för eleven i andra situationer under skoldagen. Det kan gälla vid läsning och matematik men även i korridorer, matsal och idrott. Skolsköterskan bör bedöma synförmågan och vid behov skicka en remiss till ögonkliniken.

Kartläggningsmaterial och kurser
Utöver detta  finns ett beödmningsverktyg för att bestämma visuella-perceptuella styrkor och svagheter som heter Test of Perceptual Skills, TVPS-4.
Testet finns att köpa på Lära Förlag och det krävs en utbildning för att använda det.
TVPS-4 på Lära Förlags webbplats

Ågrenska stiftelsen ger också  kurser i TVPS-4.
Ågrenska stiftelsens webbplats

Elevmaterial
Askunge förlag har material som tränar bokstäver bland annat ett som heter BAS.
Askunge förlags webbplats

Skrivguiden - Bokstäver & Ord är en app där barn lär sig skriva bokstäver. Den är helt anpassningsbar för att passa respektive barn behov och kontrollerar framsteg som görs genom ett system.Publicerat tisdag 24 september 2019