Vi söker litteratur och information kring barn med särbegåvning.

Vi söker litteratur och information kring barn med särbegåvning.

Svar:

Det finns en del litteratur och information om särbegåvning. Man kan säga att intresset och kunskapen på området har ökat under de senaste åren.

Litteratur:
Mönks, F. & Ypenberg, I.  (2009). Att se och möta begåvade barn – en vägledning för lärare och föräldrar. Natur & Kultur.
Kreger Silverman, L. (2016). Särskilt begåvade barn. Natur & Kultur.
Liljedahl, M. (2017). Särskilt begåvade elever. Pedagogens utmaning och möjlighet. Gothia fortbildning.

Det finns  också en masteruppsats på området av Anette Wetterlind, Förskolans möte med särbegåvade barn.
Förskolans möte med särbegåvade barn på DiVA

Myndigheter och forskning
Skolverket har gett ut ett stödmaterial; Att arbeta med särskilt begåvade elever. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i samverkan med ett antal kommuner och lärosäten sammanställt en handlingsplan. Den kan laddas ner som PDF från deras webbplats.
Särskilt begåvade elever på Skolverkets webbplats

Handlingsplan Särskilt begåvade barn och elever (PDF-dokument)

Temat togs upp på Skolinspektionens dag 2018 och därifrån finns filmade föreläsningar.
Skolinspektionens dag 2018

Den främste forskaren på området i Sverige heter Roland S Persson och finns vid högskolan i Jönköping. På Youtube finns en filmad föreläsning med honom, och man kan också hitta publicerade texter av honom på forskningsportalen Diva.
Filmad föreläsning med Roland Persson på Youtube

Texter av Roland Persson om särskilt begåvade barn på forskningsportalen Diva

Intresseorganisationer och andra resurser
Det finns intresseorganisationer som har bra webbplatser där man kan hitta mer information. Den mest kända kanske är Mensa, som har funnits i Storbritannien sedan 1946, och i Sverige sedan 1965. Mensa har ett program för barn, Gifted Children Program (GCP).
Gifted Children Program på Mensas webbplats 

Webbsidan Begåvade barn handlar om begåvade, ibland kallade särskilt begåvade, barn. Den drivs ideellt av en psykolog som heter Staffan Harling.
Webbplatsen Begåvade barn

En organisation relaterad till Gifted Children Program kallar sig Begåvningsinitiativet. På deras webbsida finns en barnbok som tar upp många av de känslor och situationer som begåvade barn kan känna igen sig i – utanförskap, att känna sig annorlunda och viljan att passa in. 
Barnboken Noel och den magiska önskelistan hos Begåvningsinitiativet.

Filurum är ett föräldraforum där man sammanställer olika typer av information kring särskild begåvning.
Publicerat onsdag 19 maj 2021