Vi söker läromedel till en elev med en muskelsjukdom.

Vi har  en elev med en muskelsjukdom. Eleven är svag i händerna och har svårt att skriva i en vanlig bok. Det är lättare för eleven att använda tangentbord. Jag letar som en galning efter digitala böcker där eleven direkt kan skriva in sina svar. Vi behöver främst matematik och svenskböcker. Vad finns det för hjälpmedel?

Svar:

För att få mer information om läromedel hänvisar vi till våra läromedelssidor. Där finns bland annat en sökfunktion som heter Hitta läromedel. Där kan du göra sökningar med bestämda kriterier. Här kan man också beställa publikationer och läromedel.
I de fall det inte finns läromedel där man kan skriva direkt, finns det andra möjligheter. Använd till exempel PDF-Escape.
PDF Escape, nedladdning för windows

Instruktion på svenska om användning av PDF Escape, på Youtube
Har man en Ipad kan man använda appen SnapType Pro:
Snap Type Pro i App store  

Instruktion på engelska om Snap Type Pro på Youtube
Publicerat tisdag 20 april 2021