Vi söker ett läromedel i sexualkunskap för särskolan.

Jag har blivit tillfrågad att undervisa elever på grundsärskolan i sexualkunskap och önskar få tips på lämpligt material i ämnet.

Svar:

Här är några förslag:


Det finns en app som heter Privatliv, den är speciellt anpassad för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Den ska göra sexualkunskapen mer tillgänglig för elever. 

Lära förlag som satsar på specialpedagogiska läromedel och som passar för kurser inom grundsärskolan har arbetsböckerna Människokroppen 1-4 och fokus i Människokroppen 4 är sex- och samlevnad.
De har även ett material som heter "Så fungerar kroppen", samt bokserie som heter Sex & sånt.

PUSS är en webbplats med information direkt till eleverna med lärarhandledning. Kan anpassas - läsas eller få uppläst.
Puss är främst riktat till elever på gymnasiesärskolan

Det finns en film på UR skola som heter "En timme om sexualkunskap i särskolan".

Publicerat onsdag 29 september 2021