Vi söker ett läromedel i sexualkunskap för särskolan.

Jag har blivit tillfrågad att undervisa elever på grundsärskolan i sexualkunskap och önskar få tips på lämpligt material i ämnet.

Svar:

Här är några förslag:

På rfsu:s webbplats går det att läsa om sexualundervisning på lättare svenska. De har även en del material att ta del av.
Där finns "Lilla snippaboken och Lilla snoppboken"
rfsu
Det finns en privatlivsapp som är speciellt anpassad för unga i särskolan. Den ska göra sexualkunskapen mer tillgänglig för elever. 

Lära förlag som satsar på specialpedagogiska läromedel och som passar för kurser inom grundsärskolan har arbetsböckerna Människokroppen 1-4 och fokus i Människokroppen 4 är sex- och samlevnad.
De har även ett material som heter "Så fungerar kroppen".

Lätta sexboken är en heltäckande sexbok på lättläst svenska. Den finns att köpa på LL-förlaget.

PUSS är en webbplats med information direkt till eleverna med lärarhandledning. Kan anpassas - läsas eller få uppläst.
Puss är främst riktat till elever på gymnasiesärskolan

UMO är landstingens webbplats där alla elever kan leta och hitta vad alla undrar om till exempel kroppen, kärlek och vänskap, sex, våld och kränkningar.

Det finns en film på UR skola som heter "En timme om sexualkunskap i särskolan".
Publicerat onsdag 24 januari 2018 Granskat torsdag 13 september 2018