Vi söker en sammanställning över hur många elever personal inom elevhälsan ansvarar för.

Vi efterfrågar en sammanställning som visar hur många elever varje yrkeskategori inom elevhälsan ansvarar för; kurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog. En kvantifiering i antal elever per person alltså. Vi har sett en sådan sammanställning någonstans, men var, har ni någon sådan?

Svar:

Vi hänvisar till Personal inom elevhälsa och kommunala grund- och gymnasieskolor inklusive särskolan, 2016 per befattning och kommungrupp. Sveriges kommuner och landsting (SKL), (2016).
Det går även att läsa om detta i Ingrid Hylanders och Pia Skotts kapitel i vår FoU skriftserie Elevhälsoarbete under utveckling- en antologi. Den finns att beställa eller ladda ner på våra sidor om elevhälsa.
Publicerat onsdag 18 april 2018