Vi söker en bra kalenderfunktion.

Vi letar efter en bra kalenderfunktion. Eleverna har Ipads. Det ska gå att göra ett tydligt schema, gärna med bildstöd, och färgmarkeringar för olika aktiviteter. Det bästa är om den kan distribueras till fler elever via läraren, inte en kalender där man måste gå in i varje elevs platta.

Svar:

Här kommer några förslag som ni kan titta på.
Fotokalendern i App store


Publicerat onsdag 16 januari 2019