Vi söker appar och tillägg för Chromebooks, för elever med funktionsnedsättning.

Vi har infört chromebooks för alla våra elever och jag skulle behöva få lite rådgivning i vilka appar och tillägg men kan använda i stöd för elever med synnedsättning och för elev med dyslexi. Jag hittar ingen information på GOOGLE och er kurs är fulltecknad.

Svar:

Som stöd vid dyslexi finns exempelvis Oribis produkter som tillägg i Chrome.
Om stavningsstöd på Oribis webbplats
 
Bästa sammanställningen av chromeappar finns på sammanställningen Logopeden i skolan.
Om tillägg hos Logopeden i skolan

Se olika inställningar som kan göras vid bland annat synnedsättning i vår publikation Tips och idéer.
Publicerat tisdag 15 september 2020