Vi ska ta emot elever som gått i rh-klass tidigare och behöver hjälp i hur vi ska tänka.

Vi ska ta emot fyra elever som gått i rh-klass under många år. De ska nu inkluderas i en vanlig skolklass i årskurs nio på vår skola, och vi vill förbereda klassen.

Svar:

Det är bra förbereda klassen och lärarna. Det är också viktigt att förbereda de fyra nya klasskamraterna på den miljö de ska möta och vilka deras nya kamrater är. På många sätt kan detta bli en utvecklande förändring. 

Förbered de mottagande eleverna
I DATE-lärmaterial (4-9 och fritids) har ni flera förslag på aktiviteter som ni kan genomföra med klassen. Alla elever kan lära sig mer om sin lärmiljö, både om det som hindrar dem själva och om hinder som klasskamrater möter. Det ökar förståelsen för elever med funktionsnedsättning.

Förbered de nya eleverna
Ni kan på samma sätt förbereda era nya elever genom att låta dom komma och besöka skolan och klassen. Ni kan också starta mejltrådar där dom blivande klasskamraterna skickar hälsningar och presenterar den nya skolan.
Glöm inte bort att den som vet mest om vad den behöver och önskar att andra blir informerade om, är eleven själv.

Mer information

Varje höst och vår har vi en återkommande nätbaserad kurs för er som arbetar i förskola och skola med elever med rörelsehinder, den heter Att undervisa barn och elever med rörelsehinder.Du är också välkommen att komma in med en förfrågan om specialpedagogiskt stöd.

Publicerat torsdag 24 mars 2022