Vi ska ta emot elever som gått i rh-klass tidigare och behöver hjälp i hur vi ska tänka.

Vi ska ta emot fyra elever som gått i rh-klass under många år. De ska nu inkluderas i en vanlig skolklass i årskurs nio på vår skola, och vi vill förbereda klassen.

Svar:

Så bra att ni vill förbereda klassen och lärarna på ett bra sätt! Det är också viktigt att förbereda dom fyra nya klasskamraterna på den miljö dom ska möta och vilka deras nya kamrater är. På många sätt kan detta bli en utvecklande förändring med många positiva effekter för alla.

Förbered de mottagande eleverna
För att få en bild av hur en anpassad studiesituation kan se ut för elever med rörelsehinder kan ni besöka våra fyra riksgymnasiers webbplatser. Där finns både information, bilder och filmmaterial.

Förbered de nya eleverna
Ni kan på samma sätt förbereda era nya elever genom att låta dom komma och besöka skolan och klassen. Ni kan också starta mejltrådar där dom blivande klasskamraterna skickar hälsningar och presenterar den nya skolan.
Glöm inte bort att den som vet mest om vad den behöver och önskar att andra blir informerade, är eleven själv.

Mer information
Du är också välkommen att komma in med en förfrågan om specialpedagogiskt stöd.

Varje höst har vi en återkommande nätbaserad kurs för er som arbetar i förskola och skola med elever med rörelsehinder, den heter Personal som möter barn och elever som har rörelsehinder.

Publicerat onsdag 7 juni 2017 Granskat torsdag 22 mars 2018
Tillbaka till toppen