Vi ska ordna en temadag kring sinnen, har ni förslag på hur man kan göra?

Jag ska ha en temadag med elever på mellanstadiet kring sinnen och en del av tiden kommer ägnas åt att öka elevernas förståelse kring hur det kan vara när något eller några sinnen inte fungerar som de ska. Jag undrar om ni har något tips på hur man kan arbeta med detta?

Svar:

Så spännande med en sådan temadag! Vi har på vår webbplats ett material som heter DATE. Där finns förslag på övningar och uppgifter som man kan arbeta med för att öka förståelsen för våra olikheter. Eleverna får själva komma med förslag på hur vi kan underlätta för varandra med målet att alla ska vara med.

Filmat material
Myndigheten för delaktighet har gjort några filmer där man utgår från personer med syn- eller hörselnedsättning, och där den utan funktionsnedsättningen blir den som hamnar utanför. Det kan vara ett alternativ för att prata om bemötande och delaktighet.


Funkissimulatorn är en animerad film där du kan ställa in olika lägen för att visa eleverna hur lärmiljön kan uppfattas när man har nedsatt förmåga inom vissa områden.


Autism- och Aspergerförbundet har tagit fram ett häfte med övningar som ger elever som inte har autism möjlighet att prova på hur det kan vara att uppleva världen på ett annat sätt. Den egna upplevelsen ger eleverna tillfälle att reflektera över hur vi kommunicerar, vad som är rättvist och hur de själva hade velat att omgivningen hade reagerat. Det kan bidra till en ökad förståelse för att människor kan tänka och tolka på många olika sätt. Övningarna kan med fördel göras även med skolans personalgrupp.

Några övningar
  • Känselns betydelse kan eleverna prova på genom att med förbundna ögon dra på sig en nylonstrumpa vilket oftast går bra då känseln informerar och styr. Gör sedan om övningen med tjocka tumvantar på.
  • Eleverna kan skriva och rita på varandras ryggar, gissa hur många fingrar kompisen trycker med, stoppa handen i en påse och hämta ett bestämt föremål och sortera föremål efter tyngd utan hjälp av synen.
  • Eleverna kan också få lyssna på hur det låter när någon gör något och gissa vad kompisen gör.
  • Använd hörselkåpor och försök höra vad kompisen säger, berätta sen vad kompisen sa. Gör samma övning men stå med ryggen mot kompisen. Hade du hjälp av att läsa på läpparna i första övningen?
  • Gå två och två och turas om att ha ögonbindel och leda varandra. Prova att både hålla i och att prata och att släppa och bara prata.
  • Lukta och smaka sig fram till vad det är utan stöd av synen.
  • Alla övningarna går ut på att tydliggöra hur de olika sinnena stödjer varandra och om något sinne inte fungerar tillfredställande måste andra fungera desto bättre för att vardagen ska fungera.
Publicerat fredag 9 oktober 2020