Vi önskar fortbildning kring dyslexi.

Vi önskar fortbildning kring dyslexi.

Svar:

Just nu finns inga kurser på högskolenivå i ämnet. Hos oss finns information på våra kunskapssidor. För vidare fördjupning hänvisas till artiklar och litteratur inom området.
Det går också att göra en förfrågan om specialpedagogiskt stöd.
Svenska dyslexiföreningen anordnar utbildningsdagar i olika delar av landet. Även inläsningstjänst har ordnat fortbildning kring kartläggning och åtgärder vid dyslexi.
Susanne af Sandeberg är en utbildningsanordnare inom området.


 

Susanne af Sandeberg

 

Publicerat torsdag 12 maj 2016