Vi har två elever inom det neuropsykiatriska spektrat som ständigt känner sig utsatta av varandra, vad gör vi?

Vi har två elever med NPF som ständigt känner sig utsatta av varandra. Ingen av eleverna vill byta klass och ingen av eleverna vill lämna klassrummet. Vi har förståelse för dem båda, men det hjälper ju inte. Vad kan vi göra?

Svar:

Vi tror att detta endast kan lösas genom samtal med berörda elever. Fundera på vem som har en god relation med dem båda inför samtalet.

Ett sätt att nå fram i en utmanande situation kan vara att använda någon samtalsmetod. Sociala berättelser eller meddelanden kan vara ett sätt att kommunicera med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och närbesläktade svårigheter. Fördelen är att det som är skrivet finns kvar och man kan ta fram lappen igen för att påminna sig om vad som är lämpligt i en viss situation. Det behöver inte vara så avancerat att skriva dessa.

Andra sätt att använda dessa metoder kan vara att man skriver och ritat på en whiteboard-tavla och diskuterar med personen. Där är fördelen att man kan illustrera det man försöker informera personen om. Det finns också gott om appar och program för detta arbetssätt på webben. 

Specialpedagog Birgitta Andersson har också skrivit böcker i ämnet; Sociala berättelser och Seriesamtal.
Sociala berättelser och seriesamtal
Det finns även olika appar som kan var hjälpsamma i samtal.
Appen Ritprata
Appsamlingar:

Skolappar.nu

Litteratur:
SAM-TAL av Alex Kelly
Motiverande samtal Liria Ortiz

Publicerat tisdag 14 november 2017 Granskat måndag 10 september 2018