Vi har en elev i årskurs 2 som är väldigt aggressiv, vad gör vi?

Vi har en elev i årskurs 2 som är väldigt aggressiv, vad gör vi?

Svar:

Försök att kartlägga vilka situationer det är som gör er elev frustrerad, och undersök om det går att minimera dessa situationer, men viktigast av allt är att verkligen söka efter fungerande situationer. Hur ser dessa ut och hur kan ni använda den kunskapen i er planering?

Involvera eleven och försök att få hen att beskriva sin situation och hur eleven själv önskar att bli bemött.  Förhållningssätt och att bygga relation är en förutsättning för att lyckas.

Ett sätt att utöka era kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är genom vårt studiepaket NPF. Det kan användas som fortbildning och som diskussionsunderlag för hela arbetslaget.

Litteratur:
Buron, K. (2007). En 5:a kan få mig att tappa kontrollen. Pedagogiskt perspektiv. 
Ross, G.(2016). Vilse i skolan-Hur kan vi hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt. Studentlitteratur.
Hejlskov Elvén, B. (2014). Beteendeproblem i skolan. Natur & Kultur akademiska.


Publicerat torsdag 23 juni 2016 Granskat torsdag 26 april 2018