Vi behöver ett bättre kommunikationsspråk med en elev.

På skolan har vi en elev som är nio år. Eleven är nyanländ sen ett år tillbaka. Eleven har autism. Det är svårt med kommunikationen och vi vet inte vad eleven förstår och inte. Eleven får utbrott och saker far i väggen. Det som används i grundsärskolan är väggschema, timstock och Inprint samt TSS (tecken som stöd). Vi tänker att eleven behöver ett eget kommunikationssystem, en egen pärm eller dylikt. Ett system som vi även kan skicka hem för att underlätta kommunikationen. Gärna något som är tåligt. Kan ni föreslå något?

Svar:

Kan frustrationen komma av att eleven inte förstår skolspråket? Förstår eleven bättre på sitt modersmål? Om så är fallet kan ni lära er några fraser på elevens modersmål samt använda er av AKK. Ta stöd av modersmålsläraren för att kartlägga modersmålet. Det är angeläget att skapa samsyn med vårdnadshavare om elevens behov av stöd.

Struktur kring elevens hela dag

Eleven behöver ha en tydlig struktur under hela sin dag, både i skolan och hemma. AKK kan användas som tydliggörande hjälpmedel. Kartlägg elevens förmåga att tolka bilder. Det är viktigt att starta i konkreta situationer och börja gärna med situationer som ni vet att eleven uppskattar. En Ipad kan med fördel användas för att skickas mellan hem och skola. Elevens skoldag kan bli synlig genom till exempel bilder. Det finns rejäla skydd att sätta på en Ipad så den blir tåligare.


Resurser på webben
Studiepaket AKK SPSM:s webbplats
Om bilder på SPSM:s webbplats.
Läs mer om AKK och flerspråkighet hos MiM kunskapscenter i Göteborg.
Publicerat fredag 29 april 2022