Vet ni hur kommunerna kommer att arbeta med teckenspråk i förskolan?

Den första juli 2019 revideras läroplanen för förskolan. Där kommer rätten till teckenspråk att förtydligas. Det står: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla svenskt teckenspråk, om barnet har en hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk. Har ni hört något om hur kommunerna tolkar detta? Räcker det med modersmålslärare? Är det möjligt att erbjuda denna kompetens på EN förskola?

Svar:

Förskolan ska ge barnet möjlighet att utveckla svenskt teckenspråk, vilket innebär att personalen behöver ha den kompetens som krävs för att möjliggöra detta. Det är då huvudman eller rektor som ansvarar för att se till att personalen får den kompetensutveckling som behövs för att professionellt kunna utföra sina uppgifter.

Publicerat onsdag 29 maj 2019