Vem kan söka stöd från er?

Vem kan söka stöd från er?

Svar:

Kommunala och fristående förskolor, skolor och vuxenutbildningar kan söka stöd. Universitet och högskolor kan ansöka om statsbidrag för mentorer och anteckningshjälp. Vårdnadshavare kan inte söka stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Publicerat torsdag 20 februari 2020