Vem kan ansöka om statsbidrag för anordnande av teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för sin kommunikation behöver teckenspråk?

Vem kan ansöka om statsbidrag för anordnande av teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för sin kommunikation behöver teckenspråk?

Svar:

Utbildningsanordnare som kan erbjuda teckenspråksutbildning för föräldrar, i enlighet med krav i förordning (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF), kan söka statsbidrag för kostnader som avser utbildning, internatboende (eller motsvarande) och barntillsyn. 

Publicerat fredag 16 oktober 2020