Vem har rätt till anpassade läromedel i Textview-format?

Vem har rätt till anpassade läromedel i Textview-format?

Svar:

Vi anpassar böcker till Textview-format utifrån ansökan. För det behövs en beskrivning av behov och användning. Efter det tas ett beslut. Textview är framtaget för att hantera upphovsrättskyddade böcker och det är i första hand tänkt att användas med punktskriftsskärm. För att läsa e-böcker i Textview-format används läsprogrammet Textview. Det laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Personer som har en läsnedsättning kan också låna inlästa böcker från tjänsten Legimus. Även den administreras från MTM.

Publicerat fredag 30 september 2022