Vem har rätt att utreda dyskalkyli?

Om vem som har rätten att göra läs- och skrivutredningar går det läsa följande svar på er webbsida: "Rätten att ställa en dyslexidiagnos är i Sverige inte reglerad i någon författning. Den person som har tillräcklig kunskap om funktionsnedsättningen och kompetens i utredningsförfarande kan ställa diagnos. Detta ställer krav på mottagaren att bedöma kvaliteten på utredningen. I praktiken görs den oftast av speciallärare/specialpedagog eller logoped". Jag undrar om jag som specialpedagog har rätten att även göra  dyskalkyli-utredningar? Om inte, varför denna skillnad mellan dyslexi och dyskalkyli gällande vem som får utreda?

Svar:

Rätten att utreda bör skiljas från rätten att diagnostisera. Medicinsk diagnos får endast ställas av legitimerad personal.

Utredning inom regionen
Utredning av matematiksvårigheter är något som i huvudsak görs av regionen med syftet att ställa en eventuell medicinsk diagnos i form av dyskalkyli. De flesta av dessa utredningar görs av logopedkliniken på Danderyds sjukhus i Stockholm. Men kontrollera med den region där eleven bor för att se om det finns möjlighet till utredning där. Om en utredning är gjord finns det i
utredningsresultaten mycket viktig information som skolan skall ta hänsyn till i utformning av lärmiljö och pedagogiska strategier oavsett om det föreligger en medicinsk diagnos eller inte.
Logopedkliniken på Danderyds sjukhus i Stockholm

Praxis varierar beroende på utbildning. 
Det har funnits högskoleutbildningar för specialpedagoger i dyslexi, men inte på motsvarande sätt i dyskalkyli. Därför ser praxis olika ut.

Läs mer på vår webbplats och våra sidor om matematiksvårigheter


Publicerat fredag 20 maj 2022