Vem ansvarar för tillgänglighet inom vuxenutbildningen?

Min fråga gäller samtliga skolformer som finns inom Vuxenutbildningen: Vem eller vilka har ansvar för att det finns hjälpmedel för såväl den pedagogiska praktiken samt för exempelvis toalettbesök och allmän vistelse i lokalerna när det gäller elever inom Vuxenutbildningen? Vem har ansvar för vad?

Svar:

Ansvaret fördelas mellan olika instanser som har olika regleringar.

Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket hanterar arbetsmiljöregler. Arbetsmiljölagstiftningens krav på tillgänglighet i lokaler och Arbetsmiljöverkets anvisningar till arbetsmiljölagen gäller utöver krav på tillgänglighet enligt plan- och bygglagstiftningen. Till skillnad från plan och bygglagen gäller arbetsmiljölagen inte endast nybyggnad och ändring med mera, utan för alla befintliga lokaler där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivare. Skolor är i huvudsak arbetslokaler eftersom även eleverna räknas som arbetstagare.

Skollagen
Den pedagogiska miljön, tidsenliga läromedel och en tillgänglig undervisning är skolans ansvar.

Landstinget
Om det på skolan finns studerande som har rätt till personliga hjälpmedel är det något som den studerande själv efterfrågar och provar ut inom olika landstingsverksamheter. En del hjälpmedel har en egenavgift som den studerande själv får stå för.
Publicerat måndag 18 februari 2019