Varför det är viktigt att arbeta med bildstöd och vad kan jag rekommendera?

Varför det är viktigt att arbeta med bildstöd och vad kan jag rekommendera?

Svar:

I varje klass finns det elever som har behov av stöd för att hantera skolspråket och den egna kommunikationen. Bilder kan på detta vis vara en möjlighet för dessa elever och deras lärare att nå en djupare förståelse. Bilder kan användas både som komplement eller som huvudsaklig kommunikationsmetod.

Rapporter och litteratur
Föreningen Sveriges Habiliteringschefer har gett ut en rapport över aktuell forskning och erfarenhetsbaserade resultat avseende tidiga kommunikations- och språkinsatser till förskolebarn inom barnhabilitering.

Boken GAKK - Grafisk AKK ger en samlad bild över hur man med hjälp av olika grafiska vägar, till exempel bilder, kan stödja kommunikations- och språkutveckling. 

Boken Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) I teori och praktik genomlyser hela fältet, teoretiskt och praktiskt.

I boken om God Kommunikasjon med ASK-brukere finns ett kapitel om Symbolsystem i AKK av Bitte Rydeman fil dr, leg logoped, universitetslektor Certec Institution för designvetenskaper Lunds Tekniska Högskola. I kapitlet lyfts att multimodalitet är en viktig komponent i AKK. Det är viktigt att erbjuda barn i behov av AKK många olika möjligheter.  

Litteratur:
Heister Trygg, B. (2005). "GAKK - Grafisk AKK". Om saker bilder och symboler som Alternativ och Kompletterande Kommunikation

Heister Trygg, B. & Andersson, I. (2009). Alternativ och Kompletterande Kommunikation i teori och praktik. Tredje, reviderade upplagan.

Bottegaard Neass, K-A. & Vea Karlsen, A.(red.) (2015). God Kommunikasjon med ASK-brukere. Fagbokforlaget.
Publicerat onsdag 21 oktober 2020