Var kan syskon och barn till döva få modersmålsundervisning i teckenspråk?

Var kan syskon och barn till döva få modersmålsundervisning i teckenspråk?

Svar:

Barn som går i grundskola eller gymnasium har möjlighet att få undervisning i teckenspråk via Specialpedagogiska skolmyndigheten, om de har döva föräldrar och - eller döva syskon.  På vår webbplats kan du läsa mer om anmälan samt hur det fungerar med undervisningen, vilken kan ske antingen på specialskola eller via fjärrundervisning.

Om teckenspråk för syskon och barn till döva
Publicerat fredag 17 april 2020