Var kan syskon och barn till döva få modersmålsundervisning i teckenspråk?

Var kan syskon och barn till döva få modersmålsundervisning i teckenspråk?

Svar:

Elever som går i grundskola eller gymnasium har möjlighet att få undervisning i teckenspråk via Specialpedagogiska skolmyndigheten om de har döva föräldrar och - eller döva syskon. Undervisningen kan genomföras antingen på specialskola eller via fjärrundervisning. Elever från grundsärskolan har också möjlighet att delta i undervisningen när undervisningsformen fungerar för individen. Specialpedagogiska skolmyndigheten står inte för kostnader i de fall där eleven behöver handledare, resursperson eller assistent för att kunna ta del av teckenspråksundervisningen. På vår webbplats kan du läsa mer om anmälan samt hur det fungerar med undervisningen.

Publicerat onsdag 28 april 2021