Var kan syskon och barn till döva få modersmålsundervisning i teckenspråk?

Var kan syskon och barn till döva få modersmålsundervisning i teckenspråk?

Svar:

Elever som går i grundskola eller gymnasium har möjlighet att få undervisning i teckenspråk via Specialpedagogiska skolmyndigheten, om de har döva föräldrar och - eller döva syskon. Elever som tillhör grundsärskolan har också möjlighet att delta På vår webbplats kan du läsa mer om anmälan samt hur det fungerar med undervisningen. Undervisningen kan genomföras antingen på specialskola eller via fjärrundervisning.

Om teckenspråk för syskon och barn till döva
Publicerat måndag 12 oktober 2020