Var kan syskon och barn till döva få modersmålsundervisning i teckenspråk?

Var kan syskon och barn till döva få modersmålsundervisning i teckenspråk?

Svar:

Barn som går i grundskola eller gymnasium har möjlighet att få undervisning i teckenspråk på specialskolorna om de har döva föräldrar och - eller döva syskon.  På vår webbplats kan du läsa mer om syfte och mål, hur det fungerar med undervisningen samt vilken skola som ligger närmast dig.

Om teckenspråk för syskon och barn till döva
Publicerat torsdag 23 juni 2016 Granskat torsdag 2 november 2017