Var kan jag lära mig mer om punktskrivning av noter?

Var kan jag lära mig mer om punktskrivning av noter?

Svar:

Lärare i musik kan söka den fortbildning som Resurscenter syn ger för lärare i praktisk-estetiska ämnen. Kurspaketet heter "Att möta elev med blindhet i musik" . Mer information finns under Kurser och aktiviteter på SPSM:s hemsida, se länk nedan. Lärare i Kulturskolan har, precis som lärare i grundskolan och gymnasiet, möjlighet att söka specialpedagogisk stöd vad gäller metodik och inlärning av punktskriftsnoter. Lärare kan vända sig till SPSM:s försäljningsenhet och be att få notböcker anpassade till punktskrift. Visst material finns idag producerat på punktskrift. Sök i SPSM:s webbutik.

Handledningar och läroböcker

""Noter i punktskrift- musikens grunderär en handledning och en lärobok. Den kan också beställas från SPSM:s webbutik. Materialet förklarar på ett lättbegripligt sätt grunderna i musikteori och framför allt hur man läser och skriver punktskriftsnoter. 

"The new international manual of Braille Music notation" är en sökbar resurs för seende. Den visar hur noter och musiktermer skrivs i punktskrift.

Från NBP - Braille BookStore kan man beställa skriften "How to read braille Music", utgiven av Opus Technologies.

På Dancing Dots webbplats finns flera produkter kring musik och noter för punktskriftsläsare.


Mer information finns på internet och kan hittas med hjälp av söktermen "Braille Music notation".

Noter i punktskrift - musikens grunder Publicerat torsdag 2 juni 2022