Var kan jag lära mig mer om punktskrivning av noter?

Var kan jag lära mig mer om punktskrivning av noter?

Svar:

Lärare kan vända sig till vår försäljningsenhet och be att få notböcker anpassade till punktskrift. Visst material finns idag producerat på punktskrift. Sök i vår webbutik.

Handledningar och läroböcker
"Noter i punktskrift" är en handledning och en lärobok. Materialet förklarar på ett lättbegripligt sätt grunderna i musikteori och framför allt hur man läser och skriver punktskriftsnoter.

"The new international manual of braille music notation" är en bok som finns både i vanlig tryckt text, så kallad svartskrift, och på CD-rom för seende och kan beställas från Open Technologies Products. Från företaget kan man även beställa skriften "How to read braille Music".

På Dancing Dots webbplats finns flera produkter kring musik och noter för punktskriftsläsare.

Noter i punktskrift - musikens grunder i vår webbshop
 
Opus Technologies Products webbplats

Dancing Dots webbplats 

Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat fredag 27 april 2018