Var kan jag hitta förslag på hur undervisning för personer med hörselnedsättning kan utformas?

Var kan jag hitta förslag på hur undervisning för personer med hörselnedsättning kan utformas?

Svar:

SPSM:s Stödmaterial hörselnedsättning kan användas som ett gott stöd för pedagoger att utveckla det pedagogiska arbetet med barn ungdomar och vuxna. Materialet presenterar olika framgångsfaktorer som är viktiga för pedagoger som tar emot barn eller elever med hörselnedsättning. Där finner du även flera pedagogiska tips för personal i förskola, skola och fritidshem.


I stödmaterial hörselnedsättning hittar du en sammanfattande checklista under respektive stadie. Här finner du stöd för hur ni kan planera fram er undervisning både organisatorisk, pedagogiskt och fysiskt. Publicerat fredag 19 november 2021