Var kan jag hitta förslag på hur undervisning för personer med hörselnedsättning kan utformas?

Var kan jag hitta förslag på hur undervisning för personer med hörselnedsättning kan utformas?

Svar:

I Hörselboken finns en handledning att använda som stöd i det pedagogiska arbetet med barn, ungdomar och vuxna med hörselnedsättning. Det är en webbaserad bok som innehåller en stor mängd material kring barn och unga med hörselnedsättning. 
Där kan du läsa kring bland annat vilka framgångsfaktorer som är viktiga för pedagoger som tar emot elev med hörselnedsättning. Där finner du även flera pedagogiska tips för personal i förskola, skola och fritidshem.
Hörselbokens webbplats


Att titta över den auditiva miljön är en viktig del för att göra lärmiljön tillgänglig för elever med hörselnedsättning, läs mer på vår webbplats.
Publicerat torsdag 23 juni 2016 Granskat torsdag 8 mars 2018