Var får en högskolestuderande en dyslexiutredning utförd?

Var får en högskolestuderande en dyslexiutredning utförd?

Svar:

I första hand bör man vända sig till högskolans studievägledning för att få reda på vilka möjligheter det finns för en dyslexiutredning. Studenten som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och studerar vid högskola, har rätt att få sin kurslitteratur anpassad. Kontakt tas med studievägledaren.

Högskolorna har en gemensam webbplats, Studera med funktionshinder. Via den kan man nå samordnare vid samtliga högskolor. En studerande med synskada, rörelsehinder eller läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som antagits till högskolestudier har rätt att utan kostnad låna kurslitteratur från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). 
Du kan få ett intyg på din dyslexi på två olika sätt, antingen genom att göra en utredning hos en legitimerad logoped eller hos en intygsgivare som Universitets- och högskolerådet har godkänt, (Högskoleverket, före 2013).

Publicerat torsdag 29 augusti 2019