Val av läromedel för elev med svårigheter inom området taluppfattning?

Val av läromedel för elev med svårigheter inom området taluppfattning?

Svar:

Syftet med Numicon är att ge eleven möjlighet att utveckla en bas för grundläggande antalsuppfattning. I samarbete med kollegor bör man konstruera en profil över elevens starka respektive svaga sidor och sedan utvärdera hur Numicon kan tillämpas på dessa.
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 26 oktober 2016
Tillbaka till toppen