Val av läromedel för elev med svårigheter inom området taluppfattning?

Val av läromedel för elev med svårigheter inom området taluppfattning?

Svar:

Syftet med Numicon är att ge eleven möjlighet att utveckla en bas för grundläggande antalsuppfattning. I samarbete med kollegor bör man konstruera en profil över elevens starka respektive svaga sidor och sedan utvärdera hur Numicon kan tillämpas på dessa.
Publicerat torsdag 12 maj 2016