Vägleda analfabeter, hur gör man?

Jag är studie- och yrkesvägledare. Jag kan inte minnas att vi inom utbildningen läste något om hur man vägleder analfabeter som i sina hemländer ej gick i skolan, över huvudet taget. Nu, efter många år i yrket, fick jag frågan om hur man vägleder analfabeter. Det behövs tips på hemsidor, litteratur, övningar med mera - för just analfabeter.

Svar:

Analfabeter är individer som förstås är olika personer med olika kunskapsnivåer och erfarenheter. Några har med sig mycket kunskaper på olika plan. Här är det viktigt att individens kunskap och livserfarenhet kartläggs så att ni känner till den. Vilken är anledningen till att det inte funnits skolgång, vilket arbete har individen haft? Just arbetet eller sysselsättningen är extra viktigt för här har man utgångspunkten för vägledningen.

Utgå från individens referensram
Det viktiga är att man startar vägledningen utifrån individen. Börja gärna med foton och illustrationer som knyter an till personens referensram, och översätt kunskaperna till svenska. Denna metod hjälper till så att inlärningen går snabbare, kunskapen fastnar bättre i minnet än exempelvis via obekanta texter. Det bästa är att använda autentiskt vardagsmaterial av olika slag.

En annan metod är en till en-träning. Här får eleven en upplevelse av att vara sedd och prioriterad och att det finns tid och engagemang att lyssna och samtala med eleven.

Forskningsprojekt - undervisningen av analfabeter
Publicerat onsdag 21 april 2021