Vägleda analfabeter, hur gör man?

Jag är studie- och yrkesvägledare. Jag kan inte minnas att vi inom utbildningen läste något om hur man vägleder analfabeter som i sina hemländer ej gick i skolan, över huvudet taget. Nu, efter många år i yrket, fick jag frågan om hur man vägleder analfabeter. Det behövs tips på hemsidor, litteratur, övningar med mera - för just analfabeter.

Svar:

Analfabeter kan ha mycket olika kunskapsnivåer och erfarenheter. Några har med sig mycket kunskaper på olika plan. Här är det viktigt att individens kunskap och livserfarenhet kartläggs. Vilken är skälet till att individen inte har gått i skolan? Vilket arbete har hen haft? Just arbetet eller sysselsättningen är extra viktigt för det är där vägledningen ska börja.

 

Utgå från individens referensram

Vägledningen behöver starta utifrån individen. Börja gärna med foton och bilder som knyter an till personens referensram. Översätt kunskaperna till svenska. Detta arbetssätt hjälper till så att inlärningen går snabbare. Kunskapen fastnar också bättre i minnet än exempelvis via obekanta texter. Det är bra med en till en-träning. Eleven upplever lättare att vara sedd och prioriterad. Det ger även en känsla av att det finns tid och engagemang att lyssna och samtala med eleven.

 

Forskningsprojekt - undervisningen av analfabeter

 

En app för analfabeter, ett forskningsprojekt på KTHmagazine

 

Litteratur och myndigheter

Böcker om alfabetisering på Margareta Mörlings webbplats

 

Nationellt centrum för svenska som andraspråk


Publicerat fredag 29 april 2022