Vad ska vi göra med en elev i årskurs ett som spegelvänder allt?

Vi har en elev som spegelvänder både siffror och bokstäver. Kan vi göra något, eller kommer det att gå över med tiden?

Svar:


Man ska absolut inte vänta och se. Eleven måste ha genomtänkt och strukturerat stöd genast. 

Synen
Man bör undersöka synen för att säkerställa att inget sådant ställer till det. Det kan finnas problem med den visuella perceptionen.
 Man kan ha hjälp av ett test som heter TVPS. Det kräver dock en särskild utbildning. Sådana ges vid Stiftelsen Ågrenska i Hovås.

Undervisningen
Man behöver också fundera över hur undervisningen ska läggas upp. Det kan vara för mycket att ha alla bokstäver på bänken. Eleven kanske behöver få tecknen presenterade i mycket långsam takt, en bokstav i sänder, och då tillsammans med språkljudet. Först språkljud, sedan tecken.


Inger Fridolfsson har gett ut en ny bok, Vallmomodellen - Balanserad läs- och skrivinlärning.
Wittingmetoden är en annan metod som presenterar alla tecken i mycket långsam takt. Kurser kring wittingmetoden arrangeras bland annat av Susanne af Sandeberg.


Lära förlag


Ågrenska stiftelsen

Vallmomodellen på Inger Fridolfsson webbplats

Susanne af Sandeberg

IMal
Publicerat torsdag 4 mars 2021