Vad ska jag tänka på i slöjdämnet när det gäller en elev med synnedsättning?

Jag ska till hösten ta emot en elev som har synnedsättning. Eleven kommer gå i årskurs 3 och har med sig en resursperson. Jag är trä- och metallslöjdslärare och min fråga till er är. Vad ska jag tänka på i min förberedelse så som vad ska eleven sitta? Vad ska jag tänka på när det gäller ljud i salen? Vilka moment ska jag inte låta elever göra? Tänker på elektrisk kontursåg, skivputs och så vidare. Jag börjar alltid med hantverkstekniker sen vill jag att eleven ska ges samma förutsättningar så som vara delaktig utifrån sina behov.

Svar:

Du behöver ta reda på mer kring hur just din elevs situation och behov ser ut. Ett planeringsmöte med förslagsvis specialpedagog, klasslärare, resursperson, är en viktig start. De kan berätta om elevens möjligheter och synförmåga. Behöver ni mer information om elevens syn kan ni också ta kontakt med landstingets syncentral. De känner till och kan förklara elevens synförmåga och kan ofta också ge råd kring uppmärkning i klassrummet och eventuell ljusanpassning. Då behövs vårdnadshavarnas medgivande.

Anpassning kan kan handla om
  • på vilket avstånd eleven kan uppfatta detaljer
  • om synfältet är påverkat
  • hur eleven kan uppfatta färger
  • och om eleven kanske är särskilt bländningskänslig.

Träffa eleven ensam
Är du osäker på hur eleven kan hantera verktyg och miljö, kan ett bra stöd vara att du och eleven får en egen stund i slöjdsalen. Då kan du visa, och eleven får undersöka och prova i lugn och ro och med ditt stöd. Det kan vara viktigt i början men kan också behövas någon gång då och då när ett nytt moment eller en ny maskin ska introduceras.  

Miljön i klassrummet
I din fråga tar du själv upp några viktiga områden att titta på, till exempel på hur ljudmiljön i slöjdsalen är och hur det påverkar elevens möjligheter att vara delaktig. För många elever med synnedsättning är ljudmiljön avgörande för att de ska kunna ta in information och instruktioner med stöd av hörseln, som en kompensation för en sämre synförmåga. Det innebär bland annat att du som lärare får vara noga med att alltid stå nära eleven när du ska ge instruktioner eller visa något för gruppen. Ni kan också behöva höra med kommunen om ni kan få hjälp, exempelvis av tekniska kontoret, med att titta på hur ljudmiljön är i slöjdsalen och om eventuellt ljuddämpande plattor behövs. I en del landsting kan det också vara möjligt att få hjälp med ljudmätning genom landstingets hörseltekniker.

Kurser och material hos oss
Du behöver också kunskap kring hur anpassningar av moment, verktyg och material kan se ut. Vi rekommenderar att du köper in lärarhandledningen "Ta i trä" som finns i vår webbutik. Där hittar du metodiska tips och konkreta förslag på anpassningar i slöjdämnet för elever med synnedsättning. 

Vi har också en tvådagars utbildning för lärare i praktiskt-estetiska ämnen, däribland slöjdämnet, som undervisar elever med synnedsättning. Kursen är kostnadsfri och ges på SPSM Resurscenter syn i Stockholm. Mer information och anmälning via länken nedan.
Ta i trä i vår webbutik

Att möta elever med blindhet


Publicerat fredag 24 augusti 2018