Vad ska jag tänka på i slöjdämnet när det gäller en elev med synnedsättning?

Vad ska jag tänka på i slöjdämnet när det gäller en elev med synnedsättning?

Svar:

Hur du ska anpassa undervisningen och uppgifterna beror mycket på elevens synförmåga. Viktigt att veta är exempelvis:

-på vilket avstånd eleven kan uppfatta detaljer
-om synfältet är påverkat
-hur eleven kan uppfatta färger 
-om eleven är bländningskänslig eller i behov extra belysning

Till en början behöver du ta reda på mer kring hur just din elevs situation och behov ser ut. Ett planeringsmöte med förslagsvis specialpedagog, klasslärare, resursperson, är en viktig start. De kan berätta om elevens möjligheter och synförmåga. Behöver ni mer information om elevens syn kan ni också ta kontakt med regionens syncentral. De känner till och kan förklara elevens synförmåga och kan ofta också ge råd kring uppmärkning i klassrummet och eventuell ljusanpassning. Då behövs vårdnadshavarnas medgivande.

Träffa eleven ensam
Är du osäker på hur eleven kan hantera verktyg och miljö, kan ett bra stöd vara att du och eleven får en egen stund i slöjdsalen. Då kan du visa, och eleven får undersöka och prova i lugn och ro och med ditt stöd. Det kan vara viktigt i början men kan också behövas någon gång då och då när ett nytt moment eller en ny maskin ska introduceras.  

Miljön i klassrummet
Hur är ljudmiljön i slöjdsalen och hur det påverkar elevens möjligheter att vara delaktig är viktiga aspekter att fundera över. För många elever med synnedsättning är ljudmiljön avgörande för att de ska kunna ta in information och instruktioner med stöd av hörseln, som en kompensation för en sämre synförmåga. Det innebär att du som lärare försöker stå nära eleven när du ska ge instruktioner eller visa något för gruppen. Ni kan också behöva höra med kommunen om ni kan få hjälp, exempelvis av tekniska kontoret, med att titta på hur ljudmiljön är i slöjdsalen och om eventuellt ljuddämpande plattor behövs. I en del landsting kan det också vara möjligt att få hjälp med ljudmätning genom landstingets hörseltekniker.


Stöd från SPSM
Vår uppgift är att ge utbildningsverksamheter stöd på olika sätt i pedagogiska frågor som gäller funktionsnedsättningen. Det gör vi genom information, kurser för lärare som undervisar i praktisk/ estetiska ämnen och samt rådgivning.
Du kan göra en förfrågan om specialpedagogiskt stöd via formuläret på vår webbplats.

Publicerat tisdag 14 juni 2022