Vad reglerar hur gamla utredningarna som är grund för särskoleinskrivning får vara?

Vad reglerar hur gamla utredningarna som är grund för särskoleinskrivning får vara?

Svar:

Det är inte reglerat i skollag eller förordning, utan avgörs i det enskilda fallet. Dock anser Skolinspektionen att 1 år bör vara en övre gräns för ålder på en utredning.
Publicerat torsdag 12 maj 2016