Vad menas med liknande personliga förhållanden i undantagsbestämmelsen?

Vad menas med liknande personliga förhållanden i undantagsbestämmelsen?

Svar:

Det finns ingen definition på vad man menar med ”liknande personliga förhållanden”. Det är den betygssättande läraren som tar ställning till om en elevs svårigheter inte är av tillfällig natur och som hindrar eleven från att uppfylla delar av betygskriterierna. Detta är något som måste diskuteras och avgöras lokalt, från situation till situation.


Publicerat torsdag 11 augusti 2022