Vad krävs för att få gå ett 11:e år på Särskolan?

Vad krävs för att få gå ett 11:e år på Särskolan?

Svar:

I 11 kap. 4 och 7 § Skollagen, står det att en elev efter 9 årskurser i grundsärskolan ska ha fått minst 6785 undervisningstimmar, eller 6665 timmar i inriktningen träningsskola. Efter skolpliktens upphörande har eleven rätt till ytterligare två års utbildning på minst 800 undervisningstimmar för att slutföra sin utbildning, om eleven inte har nått upp till kunskapskraven. Frågan om rätten till att slutföra utbildningen prövas av hemkommunen.  

Skollagen på Riksdagens webbplats
Publicerat torsdag 12 maj 2016