Vad innebär specifika stavningssvårigheter?

Vad innebär specifika stavningssvårigheter?

Svar:

Specifik stavningssvårighet är en diagnos som medicinskt benämns F81.1.
Diagnosen används när stavningsförmågan är signifikant nedsatt, trots fullgod undervisning, men utan någon historia av eller påvisbara avkodningssvårigheter. 
Referens:

Slof. (2017). Kliniska riktlinjer för logopedisk utredning av läs- och skrivsvårigheter. Stockholm: Svenska logopedförbundet.


I boken Aktuellt om dyslexi finns en artikel som belyser problematiken. Den är skriven av professor Karin Landerl.
Publicerat onsdag 23 oktober 2019