Vad innebär specifika stavningssvårigheter?

Vad innebär specifika stavningssvårigheter?

Svar:

Specifika stavningssvårigheter är en diagnos som medicinskt benämns F81.1.
Under diagnosen står att läsa: "Störningens främsta kännetecken är en specifik och klar försämring av utvecklingen av stavningsförmågan utan samtidig försämring av läsfärdigheten. Tillståndet beror inte på låg mental ålder, synproblem eller bristfällig skolgång. Förmågan att stava och skriva korrekt är påverkad". Vi rekommenderar kontakt med logoped för fördjupad diskussion kring diagnosen.
I boken Aktuellt om dyslexi finns en artikel som belyser problematiken. Den är skriven av professor Karin Landerl.

Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat tisdag 17 oktober 2017