Vad innebär pragmatisk språkstörning?

Vad innebär pragmatisk språkstörning?

Svar:

Den pragmatiska språkförmågan handlar om språkets funktion; att kunna anpassa sin språkanvändning till situationen, att kunna ta andras perspektiv och tolka både språkliga och icke-språkliga signaler. Det kan handla om att kunna forma en serie yttranden till en sammanhängande enhet och på ett smidigt sätt växla repliker i ett samtal. Det innebär också att ge lagom mycket information och att förstå det underförstådda i språket.

Det blir svårare i det sociala samspelet 
Pragmatisk språkstörning innebär svårigheter att använda språket i ett socialt samspel. Barnet kan ha ett rikt ordförråd och ett korrekt uttal, men bryter ofta mot samtalsregler, byter oväntat samtalsämne och har svårt att hålla en röd tråd genom ett samtal. Det kan vara svårt att reda ut missförstånd som uppstår och barnet kan tolka bildliga uttryck bokstavligt. Barnets svårigheter varierar beroende på i vilken situation det befinner sig, men samspelet med andra fungerar inte riktigt.

Social (Pragmatic) Communication Disorder (SCD) är en klinisk diagnos i diagnosmanualen DSM-5. Den svenska definitionen där är "ihållande svårigheter med verbal och icke-verbal kommunikation i en social kontext".

Litteratur:

Nettelbladt, Ulrika. (2013). Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 2, Pragmatik - teorier, utveckling och svårigheter. Lund. Studentlitteratur.
Publicerat tisdag 15 oktober 2019