Vad innebär impressiv språkstörning?

Vad innebär impressiv språkstörning?

Svar:

Impressiv språkstörning innebär att barnets språkförståelse är nedsatt. Själva diagnoskoden (F80.2) säger ingenting om svårighetsgraden, utan bara vilket språkligt område som är nedsatt. En språkstörning är inte ett statiskt tillstånd och varierar mellan individer. Därför är det viktigt att ha kontakt med den som har satt diagnosen för att få förklarat vad den innebär för det enskilda barnet.

Vad språkförståelse egentligen är 
Språkförståelse består av olika delförmågor, som att kunna uppfatta och tolka de olika språkljuden i ord och kunna förstå meningar, till exempel vid omvänd ordföljd eller bisatser. Ordförståelse innebär att känna igen ord och koppla samman dem med deras betydelse. Språkförståelse innebär också att kunna kombinera menings- och ordförståelse med den omgivande situationen. Även minnet för språklig information har betydelse. För att förstå längre samtal, berättelser eller instruktioner måste man kunna hålla den språkliga informationen i minnet och bearbeta den.

Läs mer
Läs gärna mer om språkstörning på vår webbplats och på Afasiförbundet/Talknutens webbplats. Läs även i böckerna Språklig sårbarhet i förskola och skola och Språkutveckling och språkstörning hos barn. På Socialstyrelsens webbplats finns diagnosförteckningen ICD-10. I Kapitel 5, Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, samt i bilagan Nationella fördjupningskoder, hittar du de diagnoskoder som gäller tal, språk, kommunikation, läs och skriv samt inlärningssvårigheter (F80-F89). 

Litteratur:
Bruce, B., Sventelius, E., Ivarsson, U. & Svensson, A. (2016). Språklig sårbarhet i förskola och skola. Studentlitteratur.
Nettelbladt, U., & Salameh, E-K. (red). (2007). Språkutveckling och språkstörning hos barn del 1. Studentlitteratur.

Publicerat fredag 10 juni 2022