Vad innebär diagnosen utvecklingsstörning?

Vad innebär diagnosen utvecklingsstörning?

Svar:

Utvecklingsstörning är inget entydigt begrepp, gemensamt är dock att det inbegriper svårigheter att ta in och bearbeta information. Det finns begränsningar i att bygga kunskap samt att tillämpa kunskap.
 
Mer information om utvecklingsstörning finns i länkarna nedan.
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 21 mars 2018