Vad innebär Auditiv perceptionsstörning, APD/CAPD?

Vad innebär Auditiv perceptionsstörning, APD/CAPD?

Svar:

Det engelska uttrycket APD, Auditory Processing Disorder, benämns på svenska som auditiva bearbetningsstörningar. Om man har svårt att uppfatta tal trots normalt resultat på tonaudiogram kan man ibland misstänka APD. För mer information och kunskap finns diverse rapporter och webbsidor att ta del av.

Medicinska fakulteten, Lunds universitet, avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi har gjort en studie om APD hos barn
APD hos barn en rapport  på Lunds universitets webbplats

Du kan läsa mer om forskning, förhållningssätt och bemötande av elever med diagnosen APD i sammanställningen  
Publicerat fredag 2 oktober 2020